Featured

เปิดแล้ว หลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนียนตามแบบ อ.พลตรีประยูร พลอารีย์

เปิดรับสมัครเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน รุ่นใหม่ เริ่ม 27 กันยายน 2561 คอร์ส วันพฤหัสบดี และศุกร์ เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลาเรียน 9:30 – 16:30 น. ระยะเวลาเรียน ประมาณ 90 -100 ชั่วโมง ประมาณ 9 สัปดาห์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 (การยืดหยุ่นเวลาเรียนเนื่องจาก การทำ Work Shop ใช้เวลามาก-น้อยขึ้นกับจำนวนผู้เรียน)  รู้อะไรไม่สู้ รู้ดวงชะตา รู้โหรา ยูเรเนียน รู้ทันชีวิต  รับสมัครผู้สนใจเรียน โหราศาสตร์ยูเรเนียน  สอนตามแนวทางดั้งเดิมของ อาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นความรู้ใดๆมาก่อนเลย) อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ เป็นคนไทยคนแรกที่ไปศึกษาโหราศาสตร์ที่สำนักโหราศาสตร์ฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว และได้รับอนุญาตจาก ลุดวิก ลูดอล์ฟ  (บิดาของอูโด ลูดอล์ฟ) […]

Read More เปิดแล้ว หลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนียนตามแบบ อ.พลตรีประยูร พลอารีย์