สถานการณ์ของประเทศไทย ปี 2562

ภาพรวมของประเทศไทย โหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้ดวงชะตา วันเหมายัน  Winter Solstice ของแต่ละปี ซึ่งจะอยู๋ที่ประมาณ วันที่ 21-22 ธันวาคม และใช้เวลาของเหมายันที่เมืองหลวงของแต่ละประเทศเป็นการกำหนดดวงชะตาประจำปี ของประเทศนั้นๆ บทความนี้คัดมาจากการทำปฏิทินประจะปี 2562 จึงไม่ได้เขียนเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆในรายละเอียด เป็นการสรุปเรื่องราวพอสังเขป เท่านั้น ดังนั้น จึงได้เพิ่มเหตุการณ์ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ไว้ในบทความนี้ด้วย และจะทยอยลงเหตุการณ์เดือนอื่นๆในโอกาสต่อไป ปี 2561 เป็นปีเริ่มตันแห่งการจากลา ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ปีแห่งการปรับตัวกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกันใหม่ การจากลา และการพลัดพรากยังดำรงอยู่ตลอด ปี 2562 นี้ก็เช่นกัน จะได้เห็นการแยกจากกันของกลุ่ม สังคม และครอบครัว จากกันด้วยความรัก เพื่อไม่ให้ต้องพลัดพรากที่นำความเศร้ามาให้ หรือจากันด้วยความเศร้าหมองเพื่อเดินไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ปี 2562 มาพร้อมกับวันจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ บอกถึงช่วงเวลาของความสว่างสดใสแห่งวันเวลายามเที่ยงตรงเริ่มบ่ายคล้อยลงสู่ยามเย็น และความมืดในที่สุด บรรยากาศของจากลาของมิตรภาพภายหลังงานเลี้ยงที่เลิกลากันไปแล้วนำมาซึ่งความเงียบสงัดยามดึกของชีวิต เพื่อรอคอยอรุณรุ่งแห่งวันใหม่ กับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวาน สังคม – การเมืองไทย สังคมไทยแนวย้อนยุค มีการนำของเก่ามาประยุกต์ใช้กันใหม่ […]

Read More สถานการณ์ของประเทศไทย ปี 2562