สถานการณ์ของประเทศไทย ปี 2562

ภาพรวมของประเทศไทย โหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้ดวงชะตา วันเหมายัน  Winter Solstice ของแต่ละปี ซึ่งจะอยู๋ที่ประมาณ วันที่ 21-22 ธันวาคม และใช้เวลาของเหมายันที่เมืองหลวงของแต่ละประเทศเป็นการกำหนดดวงชะตาประจำปี ของประเทศนั้นๆ บทความนี้คัดมาจากการทำปฏิทินประจะปี 2562 จึงไม่ได้เขียนเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆในรายละเอียด เป็นการสรุปเรื่องราวพอสังเขป เท่านั้น ดังนั้น จึงได้เพิ่มเหตุการณ์ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ไว้ในบทความนี้ด้วย และจะทยอยลงเหตุการณ์เดือนอื่นๆในโอกาสต่อไป ปี 2561 เป็นปีเริ่มตันแห่งการจากลา ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ปีแห่งการปรับตัวกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกันใหม่ การจากลา และการพลัดพรากยังดำรงอยู่ตลอด ปี 2562 นี้ก็เช่นกัน จะได้เห็นการแยกจากกันของกลุ่ม สังคม และครอบครัว จากกันด้วยความรัก เพื่อไม่ให้ต้องพลัดพรากที่นำความเศร้ามาให้ หรือจากันด้วยความเศร้าหมองเพื่อเดินไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ปี 2562 มาพร้อมกับวันจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ บอกถึงช่วงเวลาของความสว่างสดใสแห่งวันเวลายามเที่ยงตรงเริ่มบ่ายคล้อยลงสู่ยามเย็น และความมืดในที่สุด บรรยากาศของจากลาของมิตรภาพภายหลังงานเลี้ยงที่เลิกลากันไปแล้วนำมาซึ่งความเงียบสงัดยามดึกของชีวิต เพื่อรอคอยอรุณรุ่งแห่งวันใหม่ กับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวาน สังคม – การเมืองไทย สังคมไทยแนวย้อนยุค มีการนำของเก่ามาประยุกต์ใช้กันใหม่ […]

Read More สถานการณ์ของประเทศไทย ปี 2562

2019 ปีแห่งการจากลา

ดวงชะตาโลก 2019 ปีแห่งการจากลา Key word สำคัญคือ  “การแยกตัวออกจากกลุ่มพันธมิตร” ในโลกนี้ตั้งแต่ปี 2018 ถึง ปี 2020   วันเห-มา-ยัน ที่ 22 ธันวาคม 2018 โหราศาสตร์สากล และยูเรเนียน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของโลก ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์เพ็ญ Full Moon ขึ้น 15 ค่ำด้วย โดยทั่วไปวันจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ และจันทร์ดับ New Moon ขึ้น 1 ค่ำ จะเป็นวันอวมงคล หรือวันที่เหมาะสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ไม่เหมาะที่จะใช้ประกอบพิธีสำคัญของประชาชนทั่วไป บอกถึงช่วงเวลาของความสว่างสดใสแห่งวันเวลายามเที่ยงตรงเริ่มบ่ายคล้อยลงสู่ยามเย็น และความมืดในที่ สุด บรรยากาศของการจากลาของมิตรภาพภายหลังงานเลี้ยงที่เลิกลากันไปแล้วนำมาซึ่งความเงียบสงัดในยามดึกของชีวิต เพื่อรออรุณรุ่งแห่งวันใหม่ กับสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวันวาน หากบุคคลใดมีดวงชะตากำเนิดในวันเหล่านี้ จะมีผลทำให้ชีวิตมักประสพความพลิกผันได้ง่าย อาจจะขึ้นสูงสุด และก็จะตกต่ำสุดได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อวันเหมายันสงกรานต์ปีนี้มาตรงกับวันจันทร์เพ็ญ จึงเป็นการบอกทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในโลกที่ค่อนข้างพลิกผันเป็นอย่างมาก เริ่มต้นปี 2019 จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคา […]

Read More 2019 ปีแห่งการจากลา