Featured

เปิดแล้ว หลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนียนตามแบบ อ.พลตรีประยูร พลอารีย์

เปิดสอนโหราศาสตร์ยูเรเนียนหลักสูตรใหม่ มี 2 คอร์ส คอร์สเรียนวันพฤหัสบดี และศุกร์ เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คอร์สเรียนวันเสาร์ เวลาเรียน 10:00 – 17:00 น. ระยะเวลาเรียน ประมาณ 100 ชั่วโมง++ (การยืดหยุ่นเวลาเรียนเนื่องจาก การทำ Work Shop ใช้เวลามาก-น้อยขึ้นกับจำนวนผู้เรียน) รู้อะไรไม่สู้ รู้ดวงชะตา รู้โหรา ยูเรเนียน รู้ทันชีวิต  รับสมัครผู้สนใจเรียน โหราศาสตร์ยูเรเนียน  สอนตามแนวทางดั้งเดิมของ อาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นความรู้ใดๆมาก่อนเลย) อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ เป็นคนไทยคนแรกที่ไปศึกษาโหราศาสตร์ที่สำนักโหราศาสตร์ฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว และได้รับอนุญาตจาก ลุดวิก ลูดอล์ฟ  (บิดาของอูโด ลูดอล์ฟ)  ให้สามารถแปลหนังสือเรียนของฮัมบวร์ก ได้ทุกเล่ม และรวมถึง คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ฉบับภาษาไทย ที่นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนทุกคนใช้เป็นคัมภีร์หลักในการอ่าน และพยากรณ์ดวงชะตา อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ จึงนับเป็นบิดาแห่งโหราศาสตร์ยูเรเนียนของประเทศไทย เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนให้เราได้ศึกษาต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน และหวังว่าจะมีการศึกษา […]

Read More เปิดแล้ว หลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนียนตามแบบ อ.พลตรีประยูร พลอารีย์