สถานการณ์ของประเทศไทย ปี 2562

ภาพรวมของประเทศไทย โหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้ดวงชะตา วันเหมายัน  Winter Solstice ของแต่ละปี ซึ่งจะอยู๋ที่ประมาณ วันที่ 21-22 ธันวาคม และใช้เวลาของเหมายันที่เมืองหลวงของแต่ละประเทศเป็นการกำหนดดวงชะตาประจำปี ของประเทศนั้นๆ บทความนี้คัดมาจากการทำปฏิทินประจะปี 2562 จึงไม่ได้เขียนเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆในรายละเอียด เป็นการสรุปเรื่องราวพอสังเขป เท่านั้น ดังนั้น จึงได้เพิ่มเหตุการณ์ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ไว้ในบทความนี้ด้วย และจะทยอยลงเหตุการณ์เดือนอื่นๆในโอกาสต่อไป ปี 2561 เป็นปีเริ่มตันแห่งการจากลา ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ปีแห่งการปรับตัวกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกันใหม่ การจากลา และการพลัดพรากยังดำรงอยู่ตลอด ปี 2562 นี้ก็เช่นกัน จะได้เห็นการแยกจากกันของกลุ่ม สังคม และครอบครัว จากกันด้วยความรัก เพื่อไม่ให้ต้องพลัดพรากที่นำความเศร้ามาให้ หรือจากันด้วยความเศร้าหมองเพื่อเดินไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ปี 2562 มาพร้อมกับวันจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ บอกถึงช่วงเวลาของความสว่างสดใสแห่งวันเวลายามเที่ยงตรงเริ่มบ่ายคล้อยลงสู่ยามเย็น และความมืดในที่สุด บรรยากาศของจากลาของมิตรภาพภายหลังงานเลี้ยงที่เลิกลากันไปแล้วนำมาซึ่งความเงียบสงัดยามดึกของชีวิต เพื่อรอคอยอรุณรุ่งแห่งวันใหม่ กับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวาน สังคม – การเมืองไทย สังคมไทยแนวย้อนยุค มีการนำของเก่ามาประยุกต์ใช้กันใหม่ […]

Read More สถานการณ์ของประเทศไทย ปี 2562

2019 ปีแห่งการจากลา

ดวงชะตาโลก 2019 ปีแห่งการจากลา Key word สำคัญคือ  “การแยกตัวออกจากกลุ่มพันธมิตร” ในโลกนี้ตั้งแต่ปี 2018 ถึง ปี 2020   วันเห-มา-ยัน ที่ 22 ธันวาคม 2018 โหราศาสตร์สากล และยูเรเนียน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของโลก ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์เพ็ญ Full Moon ขึ้น 15 ค่ำด้วย โดยทั่วไปวันจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ และจันทร์ดับ New Moon ขึ้น 1 ค่ำ จะเป็นวันอวมงคล หรือวันที่เหมาะสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ไม่เหมาะที่จะใช้ประกอบพิธีสำคัญของประชาชนทั่วไป บอกถึงช่วงเวลาของความสว่างสดใสแห่งวันเวลายามเที่ยงตรงเริ่มบ่ายคล้อยลงสู่ยามเย็น และความมืดในที่ สุด บรรยากาศของการจากลาของมิตรภาพภายหลังงานเลี้ยงที่เลิกลากันไปแล้วนำมาซึ่งความเงียบสงัดในยามดึกของชีวิต เพื่อรออรุณรุ่งแห่งวันใหม่ กับสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวันวาน หากบุคคลใดมีดวงชะตากำเนิดในวันเหล่านี้ จะมีผลทำให้ชีวิตมักประสพความพลิกผันได้ง่าย อาจจะขึ้นสูงสุด และก็จะตกต่ำสุดได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อวันเหมายันสงกรานต์ปีนี้มาตรงกับวันจันทร์เพ็ญ จึงเป็นการบอกทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในโลกที่ค่อนข้างพลิกผันเป็นอย่างมาก เริ่มต้นปี 2019 จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคา […]

Read More 2019 ปีแห่งการจากลา

*รู้อะไรไม่สู้ รู้ดวงชะตา …. รับสมัครนักเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน รุ่นที่ 1/2562 พฤหัส-ศุกร์ 10 ม.ค. และเสาร์ 12 ม.ค. 2562*

[/caption][/caption] *** รับสมัครนักเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน รุ่นที่ 1/2562 รุ่นวันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2562 เรียน สัปดาห์ละ 2 วัน …. ประมาณ 9 สัปดาห์ รุ่นวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน …. ประมาณ 18 สัปดาห์ เวลาเรียน 9:30 – 16:30 น. ระยะเวลาเรียน ประมาณ 90 -100 ชั่วโมง (การยืดหยุ่นเวลาเรียนเนื่องจาก การทำ Work Shop ใช้เวลามาก-น้อยขึ้นกับจำนวนผู้เรียน) – การเรียนการสอน จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยปฏิทิน Ephemeris เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวเอาไว้ และผมต้องการรักษาวิธีการเรียนตามแบบเก่า Traditional Learning ในขณะที่เรียนจะมีปฏิทินโหราศาสตร์ให้ยืมใช้งาน แต่ไม่ได้แจกให้ เพราะจากที่ผ่านมา […]

Read More *รู้อะไรไม่สู้ รู้ดวงชะตา …. รับสมัครนักเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน รุ่นที่ 1/2562 พฤหัส-ศุกร์ 10 ม.ค. และเสาร์ 12 ม.ค. 2562*

ไปงานศพ ได้รู้อะไร

ผมเป็นนักโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะทำอะไร ย่อมที่จะมองทุกสิ่งผ่านทางความรู้โหราศาสตร์ ในดวงชะาประจำปี ที่เรียนกว่า Solar Return หรือดวงทินวรรษ ของผมปีนี้ ดาวเสาร์ทับจุดนักโหราศาสตร์ของผม ตอนแรกที่เห็นก็พิจารณา และเกิดความคิดมโนไปเรื่อยว่า หรือถึงเวลาที่เราจะได้หยุดพัก และจะได้กลับไปเรียนโหราศาสตร์ กับอาจารย์ เก็บความคิดนี้มาระยะหนึงแล้ว จนมาถึงวันที่มีข่าว David W Goodall นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียอายุ 104 ปี เดินทางไปทำการุณยฆาต Assisted Suicide ทำให้ต้องค้นหาประวัติ และเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่าน จนถึงวันทีท่านได้เดินทางไปยังจุดที่พอแล้วของชีวิต เรื่องราวนี้ ผมจะเขียนภายหลัง เพราะยังมีบางประเด็นที่ยังสังเคราะห์ไม่เสร็จ หลังจากนั้น ก็มีเพื่อนส่งข่าวว่าคุณแม่ของเขาถึงแก่กรรม และล่าสุด เมื่อวานนี้ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ครอบครัวของเรารู้จักและให้ความเคารพนับถือกันดี ก็ถึงแก่กรรมอีกท่านหนึ่ง ผมไปรดน้ำร่างที่นอนสงบนิ่งของท่าน มองดูลูกหลาน และพวงหรีดที่ถูกส่งมาประดับในงาน หากเป็นเมื่อก่อนนี้ ผมก็คงเหมือนคนทั่วๆไปที่มองดูว่ามีใครส่งพวงหรีดมาบ้าง แต่ด้วยความที่ผมพอจะรู้จักครอบครัวของท่าน ทำให้เห็นเรื่องราวในชีวิตของครอบครัวนี้ได้จากรายชื่อของผู้ที่ส่งพวงหรึดมาร่วมงาน  ท่านเป็นอดีตนายตำรวจ วันที่ท่านถึงแก่กรรมสิริรวมอายุ 95 ปี มีลูก 9 คน และมีหลาน และเหลน ลูกสาวคนโตเป็นครู ลูกเขยทำงานสำนักข่าวกรอง […]

Read More ไปงานศพ ได้รู้อะไร

ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ศาสนา Astronomy Astrology Religion

ตอนที่ 1 ดาราศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนโหราศาสตร์  ผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่อยากเป็นนักโหราศาสตร์ และเป็นหมอดู ส่วนมากแล้วจะมองข้ามเรื่องของความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์พื้นฐาน ที่ใช้คำว่า พื้นฐาน เพราะการเป็นนักโหราศาสตร์ จำเป็นต้องรู้จักดาราศาสตร์เบื้องต้น หรือมีพื้นฐานเพื่อให้สามารถพูดคุยเรื่องของดวงดาวทีเป็นดาราศาสตร์ Astronomy ได้บ้าง เพราะวิชาโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงชะตา ไพ่ Tarot และลายมือ ต่างมีพื้นฐานมาจากเรื่องของดวงดาวด้วยกันทั้งสิ้น ดาราศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องของดาวเคราะห์ Planets การโคจร และอัตราการโคจรของดาวเคราะห์ เพราะในหน้าไพ่ Tarot ก็จะมีภาพของดาวเคราะห์ซ่อนอยู่ หรือแม้แต่ลายมือก็เรียกชื่อเนินต่างๆบนฝ่ามือเป็นชื่อของดาวเคราะห์ นั่นแสดงว่า พื้นฐานของศาสตร์การพยากรณ์มีที่มาจากจุดเดียวกัน คือ ดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเอง บนท้องฟ้ามีปัจจัยที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และใช้กล้องโทรทัศน์ดูจะเห็นดวงดาว 2 ประเภท คือ ดาวฤกษ์ Stars และดาวเคราะห์ Planets ในที่นี้จะกล่าวถึงดาวเคราะห์เพัยงอย่างเดียว ก. ระบบสุริยจักรวาล Solar System ระบบสุริยจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้มีชื่อเรียกตามมุมมอง 2 ชื่อ คือ Heliocentric และ Geocentric […]

Read More ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ศาสนา Astronomy Astrology Religion

บุพเพสันนิวาสทางโหราศาสตร์

บุพเพสันนิวาสทางโหราศาสตร์ แม่นางการะเกด กับหมื่นสุนทรเทวา เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด บุพเพสันนิวาส ….. ละครยอดนิยมของสังคมไทย ณ เพลานี้ ในมุมของนักโหราศาสตร์ เห็นและได้อะไรกับปรากฏการณ์ละครย้อนยุคเรื่องนี้ ซึ่งหากจะว่ากันตามจริงแล้ว คำกล่าวหนึ่งที่พูดว่า ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว น่าจะใกล้เคียงกับปรากฏการณ์นี้ หากเราพิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมและละครในอดีตที่ผ่านมา หลายครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นสอดคล้องคล้ายคลึงกันมาตลอด โหราศาสตร์สายนะอย่างยูเรเนียน จะใช้การดูดวงเมืองประจำปีที่แตกต่างกับผู้ที่เรียนและใช้โหราศาสตร์ไทย (เทคนิคเหล่านี้คงไม่อธิบาย เพราะเป็นเรื่องวิชาการของโหราศาสตร์) กล่าวคือ เราใช้วันเหมายันสงกรานต์ Winter Solstice เป็นวันที่ใช้อ่านเหตุการณ์ประจำปีถัดไป ซึ่งการอ่านเหตุการณ์ในปี 2561 จะใช้ ดวงชะตาเหมายัน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560  เวลา 23:27:52 น. กทม. วันก่อนเขียนดวงชะตาของแม่นางการะเกด เบลลา ไปแล้ว วันนี้เปิดเจอดวงชะตาของพระเอก หมื่นสุนทรเทวาโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ทำให้เกิดความประหลาดใจเป็นยิ่งนัก ทำไมหนอ ดาวเสาร์โคจรเข้าราศีมกร ทำให้ผู้สร้างละครย้อนยุค นอกจากจะนำนางเอกที่เป็นชาวราศีมกร มาแสดงแล้ว ยังนำพระเอกชาวราศีมกร […]

Read More บุพเพสันนิวาสทางโหราศาสตร์

ดวงเหมายัน 2561 กับละคร บุพเพสันนิวาส

เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด บุพเพสันนิวาส ….. ละครยอดนิยมของสังคมไทย ณ เพลานี้ ในมุมของนักโหราศาสตร์ เห็นและได้อะไรกับปรากฏการณ์ละครย้อนยุคเรื่องนี้ ซึ่งหากจะว่ากันตามจริงแล้ว คำกล่าวหนึ่งที่พูดว่า ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว น่าจะใกล้เคียงกับปรากฏการณ์นี้ หากเราพิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมและละครในอดีตที่ผ่านมา หลายครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นสอดคล้องคล้ายคลึงกันมาตลอด โหราศาสตร์สายนะอย่างยูเรเนียน จะใช้การดูดวงเมืองประจำปีที่แตกต่างกับผู้ที่เรียนและใช้โหราศาสตร์ไทย (เทคนิคเหล่านี้คงไม่อธิบาย เพราะเป็นเรื่องวิชาการของโหราศาสตร์) กล่าวคือ เราใช้วันเหมายันสงกรานต์ Winter Solstice เป็นวันที่ใช้อ่านเหตุการณ์ประจำปีถัดไป ซึ่งการอ่านเหตุการณ์ในปี 2561 จะใช้ ดวงชะตาเหมายันต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560  เวลา 23:27:52 น. กทม. ดวงเหมายันสงกรานต์ Winter Solstice นักโหราศาสตร์สายนะ ฝั่งตะวันตก จะใช้อ่านเหตุการณ์ของโลก ของประเทศในรอบ 1 ปีนับจากวันเหมายัน ถึงเหมายันครั้งต่อไป และจะให้น้ำหนักของเหตุการณ์ในระยะไตรมาสแรกของปีด้วย (ไตรมาสต่อไปก็ดูที่ Spring Equinox Summer Solstice และ […]

Read More ดวงเหมายัน 2561 กับละคร บุพเพสันนิวาส