About

ความตั้งใจหนึ่ง คือการสืบทอดวิชาโหราศาสตร์ที่ได้เรียนมาจากอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ คือ รักษาหลักการและแนวการสอนของท่านมาตลอดนับจากวันที่ท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี 2536 จนถึงวันนี้

การเริ่มต้นจากศูนย์ในวิชาโหราศาสตร์ กับการเรียนอย่างเอาใจใส่และมุ่งมั่นตั้งแต่ปี 2530 -2536 บทเรียนที่ได้เรียนรู้มานั้น หลายเรื่อง ณ วันที่เรียนรู้ในห้องเรียน ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ในทันที หลายเรื่องต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดที่จะคิดต่อ

ในวันที่อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ท่านจากไป รับรู้ได้ถึงภาระทางใจที่มีต่อท่านว่า เหนื่อยแน่ เพราะด้วยวันเวลาที่เรียนเพียง 6 ปีเศษ บอกได้เลยว่า ยังสนุกที่จะเรียนมากกว่าที่จะต้องมาสอน เพราะเป็นนักเรียนนั้นง่าย มีข้อสงสัยก็ถามอาจารย์ได้ แต่เมื่อต้องมารับหน้าที่สอน ไม่รู้จะหันหน้าไปถามใครได้

ต้องคิด คิด และคิด ความคิดที่เกิดขึ้นต้องคิดต่อจากที่เรียนมา คิดเองไม่ได้ เอาความรู้สึกของตนเองใส่ในความคิดไม่ได้ เพราะอาจารย์ไม่ได้สอนเช่นนั้น อาจารย์สอนให้คิดในแนวปรัชญา และตรรกะต่างๆ ทำให้ต้องขวนขวายหาความรู้

โชคดีที่ที่ทำงานให้ทำงานด้านระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย ทำให้ต้องเข้ารับการอบรมวิชาต่างๆเหล่านี้ จึงได้แนวคิดที่เป็น Explicit Knowledge จากตำราการบริหารสมัยใหม่ Combination กับองค์ความรู้พื้นฐานโหราศาสตร์ Tacit Knowledge ที่เรียนจากอาจารย์ ทำให้สามารถพัฒนาความคิดของตนเองเป็นความคิดใหม่ที่สามารถต่อยอดทุกสิ่งที่พบเห็นให้เป็นโหราศาสตร์ได้ทั้งหมด

เมื่อวันที่อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ท่านถึงแก่กรรม ท่านได้ฝากความรู้ไว้กับหนังสือโหราศาสตร์เท่าที่ผมรู้จักประมาณ ไม่ถึง 10 เล่ม และทุกเล่มล้วนมีคุณค่าตามกาลเวลาของหนังสือแต่ละเล่ม อาจารย์เคยกล่าวในห้องเรียนว่า ให้ยึดถือหนังสือ 2 เล่ม คือ อารัมภบทโหราศาสตร์ และคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ เป็นหลัก เพราะหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ เป็นวิวัฒนาการช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรม ส่วนหนังสือคัมภีร์สูตรเรือนชะตานั้น อาจารย์ท่านถึงแก่กรรมก่อนที่หนังสือจะสำเร็จตามที่ท่านประสงค์ หลายส่วนในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ยังไม่เคยใช้สอนให้แก่ใครโดยตรง จะมีก็เพียงท่านนำบางส่วนบางเรื่องมาใช้สอนในห้องเรียนในช่วงก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมไม่นาน ลูกศิษย์บางคน บางรุ่นอาจจะเคยได้รับรู้มาบ้าง แต่คงไม่ทั้งหมด

27 ปีของการเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ในงานการกุศลและส่วนตัว กับ 21 ปี (2557) ของการสอนในห้องเรียนของผม กับชีวิตนักโหราศาสตร์ที่เดินมาถึงวันนี้ เดินมาตามวิถีปกติ ไม่ได้ดิ้นรน หรือแสวงหาใดๆ เพื่อให้ได้ชื่อเสียง หรืออื่นใดทั้งสิ้น องค์ความรู้ที่มีอยู่นำมาพัฒนาสอนในห้องเรียนตลอดเวลา จนถึงวันนี้ ชีวิตน่าจะถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต ด้วยการทำหนังสือ หรือเอกสารตำราที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ทั้งทางตรงและการประยุกต์ใช้ ขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

ณ เวลานี้ สมุดบันทึกที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องพกพาไปกับตัว คิดอะไร เมื่อไหร่ก็บันทึก จึงขอใช้ Facebook เป็นสมุดจดบันทึกเรื่องราวที่พบเห็นมากมายมาเป็นบันทึก เป็นบทเรียน

เพราะในโลกนี้ …. ทุกสิ่งล้วนโหราศาสตร์
โหราศาสตร์ยูเรเนียน อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย