ด่วน ! เปิดสอนโหรายูเรเนียน วันพุธ

ด่วน !!!!! …… รู้อะไรไม่สู้ รู้ดวงชะตา
รู้โหรา ยูเรเนียน รู้ทันชีวิต
——————————–
รับสมัครผู้สนใจเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน
ตามแบบดั้งเดิมของ อาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์
วันราชการรุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
จะเริ่มเรียนตั้งแต่ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เวลา 9:00 – 16:00 น.
ระยะเวลาเรียน ประมาณ 90 -100 ชั่วโมง

อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ เป็นคนไทยคนแรกที่ไปศึกษาโหราศาสตร์ที่สำนักโหราศาสตร์ฮัมบรูก ประเทศเยอรมัน เมื่อ กว่า 40 ปีที่แล้ว และได้รับอนุญาตจาก ลุดวิก ลูดอล์ฟ (บิดาของอูโด ลูดอล์ฟ) ให้สามารถแปลหนังสือเรียนของฮัมบรูก ได้ทุกเล่ม และรวมถึง คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ฉบับภาษาไทย ที่นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนทุกคนใช้เป็นคัมภีร์หลักในการอ่าน และพยากรณ์ดวงชะตา อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์จึงนับเป็นบิดาแห่งโหราศาสตร์ยูเรเนียนของประเทศไทย

การเรียนการสอน จะ
1. ใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยปฏิทิน Ephemeris
2. การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมโหราศาสตร์ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียนจากแหล่งใดก็ได้ตามความต้องการ

เนื้อหาวิชา ….
1. ความรู้ดาราศาสตร์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการเรียนโหราศาสตร์
2. ความหมายของจักรราศี
3. ความหมาย และการใช้เรือนชะตา
4. อิทธิพลและความหมายของดาวพระเคราะห์ ดาวทิพย์
5. การคำนวณดวงชะตาด้วยตนเอง ด้วยปฏิทิน Ephemeris
6. ความรู้เรื่องการผสมดาว
7. การอ่านดวงชะตาทั้งแบบอ่านดาวพระเคราะห์ อ่านเรือนชะตา และอ่านตำแหน่งสัมพันธ์ต่างๆ
7. การคำนวณโค้งสุริยยาตร์
8. สอนการใช้คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ
9. สอนการใช้จานคำนวณชนิด 360 องศา (มีแจกให้ทุกคน)
10. การพยากรณ์จร ดวงสงกรานต์ ดวงทินวรรษ ดวงอมาวสี ฯลฯ
11. การทำ Work Shop ฝึกการอ่านดวงชะตา และการพยากรณ์

ค่าเรียน 15,000 บาท ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ปฏิทิน Ephimeris 100 และ 50 ปี และดาวทิพย์
3. จากคำนวน 360 องศา และคลิปบอร์ด
4. เอกสารอื่นๆ

สถานที่ …… คอนโด บริเวณ บางขุนนนท์
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ผู้สนใจ
ผู้สนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ 081-616-0071

ยังไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s