เตรียมจัดเสวนา โหราศาสตร์ยูเรเนียน ตำรับไทย-เยอรมัน

ผมกับ อ.ปวีณา ได้คุยกันเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย จึงเกิดความคิดที่จะจัดเสวนาเรื่องต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ที่มีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อครั้งที่ อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ บุกเบิกเรื่องการสอนเผนแพร่ความรู้มาจนถึงวันที่ท่านจากไป และลูกศิษย์หลายคนต่างก็เปิดสอนต่อๆกันมา และ อ.ปวีณา ซึ่งได้ลงทุนไปศึกษาที่เยอรมันด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว และกลับเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับมาจากเยอรมัน และเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของ Udo Ludolf

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวการตัดเสวนาจากเรา 2 คนได้ครับ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s