เปิดแล้ว หลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนียนตามแบบ อ.พลตรีประยูร พลอารีย์

เปิดสอนโหราศาสตร์ยูเรเนียนหลักสูตรใหม่ มี 2 คอร์ส

  1. คอร์สเรียนวันพฤหัสบดี และศุกร์ เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน
  2. คอร์สเรียนวันเสาร์

เวลาเรียน 10:00 – 17:00 น. ระยะเวลาเรียน ประมาณ 100 ชั่วโมง++ (การยืดหยุ่นเวลาเรียนเนื่องจาก การทำ Work Shop ใช้เวลามาก-น้อยขึ้นกับจำนวนผู้เรียน) รู้อะไรไม่สู้ รู้ดวงชะตา รู้โหรา ยูเรเนียน รู้ทันชีวิต  รับสมัครผู้สนใจเรียน โหราศาสตร์ยูเรเนียน  สอนตามแนวทางดั้งเดิมของ อาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นความรู้ใดๆมาก่อนเลย)

360Disk
จานคำนวณโหราศาสตร์ยูเรเนียน 360 องศาของ Witte

อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ เป็นคนไทยคนแรกที่ไปศึกษาโหราศาสตร์ที่สำนักโหราศาสตร์ฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว และได้รับอนุญาตจาก ลุดวิก ลูดอล์ฟ  (บิดาของอูโด ลูดอล์ฟ)  ให้สามารถแปลหนังสือเรียนของฮัมบวร์ก ได้ทุกเล่ม และรวมถึง คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ฉบับภาษาไทย ที่นักโหราศาสตร์ยูเรเนียนทุกคนใช้เป็นคัมภีร์หลักในการอ่าน และพยากรณ์ดวงชะตา อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ จึงนับเป็นบิดาแห่งโหราศาสตร์ยูเรเนียนของประเทศไทย เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนให้เราได้ศึกษาต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน และหวังว่าจะมีการศึกษา เพื่อสืบทอดแนวทางนี้ต่อไปในอนาคตด้วย

หลักสูตร ….
1. ความรู้ดาราศาสตร์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการเรียนโหราศาสตร์
2. ปรัชญา และความหมายของจักรราศี
3. ความหมาย และการใช้เรือนชะตา
4. อิทธิพลและความหมายของดาวพระเคราะห์ และดาวทิพย์
5. การคำนวณดวงชะตาด้วยตนเอง ด้วยปฏิทิน Ephemeris (มีให้ใช้ในห้องเรียน)
6. ความรู้เรื่องการผสมความหมาย ตำแหน่งสัมพันธ์ต่างๆ
7. การอ่านดวงชะตาทั้งแบบอ่านดาวพระเคราะห์ อ่านเรือนชะตา และอ่านตำแหน่งสัมพันธ์ต่างๆ
8. การคำนวณโค้งสุริยยาตร์
9. สอนการใช้คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ
10. สอนการใช้จานคำนวณชนิด 360 องศา (มีแจกให้ทุกคน)
11. การพยากรณ์จร ดวงสงกรานต์ ดวงทินวรรษ ดวงอมาวสี ฯลฯ
12. การทำ Work Shop ฝึกการอ่านดวงชะตา และการพยากรณ์

IMG_E4336
ปฏิทินดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ Astronomical Ephemeris

แนวทางการเรียนการสอนโหราศาสตร์ยูเรเนียน
1. ใช้การบรรยายรายละเอียดของเนื้อหาสาระต่างๆ พร้อมทั้งแทรกเกล็ดความรู้ต่างๆที่มาจากประสพการณ์จากการดูดวงชะตา 30 ปี และการสอน 25 ปี และสาธิตขั้นตอนต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะต้องจดบันทึก และทำความเข้าใจในสาระต่างๆที่บรรยาย และสามารถบันทึกเสียงเพื่อนำไปเปิดฟังทบทวนได้

2. ใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยปฏิทิน Astronomical Ephemeris เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณดวงชะตาได้ด้วยตนเองตามแบบดั้งเดิมสมัยที่ยังไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน เช่นปัจจุบัน หากจะถามว่าจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องคำนวณตำแหน่งดาวด้วยปฏิทิน คำตอบอยู่ที่ผู้ใช้ประโยชน์ นักโหราศาสตร์รุ่นก่อนมีโปรแกรม สามารถอ่านดวงชะตาในใจได้ทันที เพราะเมื่อเราฝึกคำนวณดวงชะตาด้วยปฏิทิน และเขียนตำแหน่งดาวด้วยมือ จะทำให้สามารถจดจำตำแหน่งดาวต่างๆได้ทั้งหมด และสามารถคำนวณดวงชะตาในใจได้

3. สอนการใช้โปรแกรม Uranus อีกทางเลือกหนึ่งของผู้เรียนที่จะมีความรู้ทั้งการคำนวณดวงชะตาด้วยมือ และใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นที่มาของดวงที่คำนวณจาก 2 แหล่ง มีตำแหน่งดาวที่ใกล้เคียงกันในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

ค่าเรียน 30,000 บาท ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. จานคำนวน 360 องศา และคลิปบอร์ด
3. โปรแกรม Uranus 1 User สำหรับติดตั้งบนเครื่อง Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows

ระยะเวลาของหลักสูตร  100 ชั่วโมง  ++
เวลาเรียน 10:00 – 17:00 น.

เปิดสอน หลักสูตรประจำเรียนทุกวันเสาร์ ปีละ 2 รุ่น คือ เดือน มกราคม และกรกฎาคม
หลักสูตรวัน พฤหัสบดี และศุกร์ เปิดตามความต้องการ และความสะดวกของผู้เรียน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ Intensive Course ใช้เวลาเรียน  5-7 วัน เปิดตามความต้องการของผู้เรียนที่จัดกลุ่มจำนวน 3-5 คน

ค่าเรียน หลักสูตรละ 30,000 บาท ชำระเงินในวันเปิดเรียน

สถานที่ …… ห้องเรียนที่คอนโดมิเนียม บางขุนนนท์ ซอย 16
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ผู้สนใจ  กรุณา ติดต่อ โทร. 081-616-0071 หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม กล่องข้อความ โหราศาสตร์ยูเรเนียน อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย  https://www.facebook.com/UranianAstrology.Wiroaj/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s