การหลบหนี กับการติดคุก เหมือน หรือต่างกัน

ดาวเสาร์ และสมการ เสาร์/วัลคานุส
การหนี การพลัดพราก กับ การถูกกักขัง

ดาวเสาร์ มีความหมายถึงการมีข้อจำกัด การพลัดพรากจากที่แห่งหนึ่ง ความเครียด ความจริงจัง ความมั่นคงภายใต้ข้อจำกัด

สมการ หรือศูนย์รังสี เสาร์ / วัลคานุส หมายถึง การถูกกักขัง การอยู่เวรยาม การถูกจำกัดด้วยผู้มีอำนาจ และสิ้นสุดการมีอำนาจ

นักโทษ หมายถึง บุคคคลที่ถูกศาลตัดสินให้ถูกควบคุมตัวตามกฏหมาย ทำให้ถูกพลัดพรากจากที่พักอาศัยหรือบ้าน ถูกกักขังในสถานที่ควบคุมตามกฏหมาย ต้องห่างไกลจากบุคคลใกล้ชิดที่คุ้นเคย ทำให้ขาดอิสระภาพที่จะไปใที่ต่างๆตามความต้องการจนกว่าจะครบกำหนดตามคำสั่งศ่าล แต่ญาติ และบุคคลใกล้ชิดสามารถมาพบ เยี่ยมได้ตามที่กฏหมายกำหนด

การหลบหนีคดี คือ บุคคลที่ไม่ยอมรับการตัดสินของศาล และมีเจตนาพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน ไปยังสถานที่ห่างไกล ต้องห่างไกลจากบุคคลที่ใกล้ชิดและคุ้นเคย แม้ว่าจะสามารถไปยังสถานที่ต่างๆได้ตราบที่กฏหมายยังเอื้อมไม่ถึง และจะต้องพลัดพรากจากบ้านไปตลอดอายุความ หรือตลอดชีวิต ญาติ และบุคคลที่ต้องการเยี่ยมเยือน จะต้องมีทุนทรัพย์มากเพียงพอที่จะเดินทางไปพบยังสถานที่พักระหว่างการหลบหนี

การถูกจำกัด หรือถูกขังของดวงชะตาวันที่ 25 สัมพันธ์กับการมีข้อจำกัดหรือการพลัดพรากของชีวิต
ซึ่งโดยทั่วไป อาจจะประเมินได้ว่าอิทธิพลความหมายทั้งดวงจรและดวงกำเนิดสอดคล้องกัน
ซึ่งหมายความว่า ชีวิตของเจ้าชะตาล้วนมีข้อจำกัดทั้งสิ้น

กรณีที่มีข่าวว่าหลบหนีนั้น ก็เป็นเรื่องของข่าว ซึ่งยังไม่มีใครมีข้อมูลที่แท้จริงว่า หนี หรือยัง

โหราศาสตร์ตอบเหตุผลนี้ว่า ไม่ว่าใดๆก็ตาม เจ้าชะตามีพื้นที่ของชีวิตแคบลงไม่สามารถไปไหนๆได้ตามปกติเช่นเดิมตลอดอายุความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s