ดวงชะตาไทย-สหรัฐ หลังสุริยุปราคาผ่ากลางสหรัฐอเมริกา 21 สิงหา 2560

     ดวงชะตาของ Donald Trump หลังสุริยุปราคาเต็มดวงผ่ากลางสหรัฐอเมริกา 21 สิงหาคม 2017 ( The Great Total Solar Eclipse Across America : August 21, 2017)

   หมายเหตุ :    การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้สามารถมองเห็นได้ในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลต่อประชาชน และสังคมของประเทศอเมริกามากกว่าประเทศอื่นๆ ประเทศต่างๆในเอเซียไม่สามารถเห็นการปรากฏการณ์ในครั้งนี้ ผมจึงไม่ได้เน้นเหตุการณ์ในประเทศไทย และอิทธิพลที่จะมีผลต่อบุคคลทั่วไป

คืนวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา ประมาณ 13.26 น.ตามเวลาสหรัฐอเมริกา มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ขึ้นชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยผ่านรัฐออเรกอน ผ่านตอนกลางประเทศ สุดแผ่นดินที่เซาท์แคโรไลน่า ออกไปยังชายฝั่งตะวันออก และสิ้นสุดกลางมหาสมุทรแอตแลนติก กึ่งกลางการเกิดคราสจะอยู่บริเวณรัฐเคนทักกี้ จะเกิดความมืดนานที่สุด 2 นาที 41.6 วินาที บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ตอนเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านตะวันตกของยุโรปและแอฟริกา ประเทศไทยไม่เห็นสุริยุปราคาในวันนี้

สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 38 ปี ที่ผ่านแผ่นดินสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือนับตั้งแต่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 การเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญเพราะพาดผ่านหลายรัฐ ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ครั้งสุดท้ายที่มีการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่พาดผ่านกลางประเทศอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงพาดผ่านจากทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ในเช้า 7.02 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2461 พาดผ่านไปยังมหาสมุทรแปซิฟิค และพาดผ่านอเมริกา ก่อนจะไปสิ้นสุดลงบริเวณเบอร์มิวดา ในช่วงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ตอนเย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2461 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และหลังจากนั้น 11 พฤศจิกายน 2461 สงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ยุติลง

เหตุการณ์สำคัญในอดีต เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง

 วันที่ 11 มกราคม 1861   เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงผ่ากลางประเทศออสเตรเลีย
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1861   สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับออสเตรเลีย เกิดเหตุการณ์รัฐทางตอนใต้ประกาศจัดตั้งสหพันธรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสงครามกลางเมืองของอเมริกา
วันที่ 18 สิงหาคม 2411      เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญที่หว้ากอ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ได้ถูกต้องแม่นยำเป็นที่  ประจักษ์แก่คณะทูตที่ไปรับเสด็จเฝ้าชมที่หว้ากอ
วันที่ 28 กรกฎาคม 1914    เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
วันที่ 9 มิถุนายน 1918       เวลา 7.02 น. เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงทางตอนใต้ของญี่ปุ่น แนวการเกิดคราส ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิค ขึ้นฝั่งที่อเมริกา ผ่านกลางอเมริกา และไปสิ้นสุดที่แหลม  เบอร์มิวด้าในตอนเย็น วันที่ 8 มิถุนายน 1918 (2461) ตามเวลาท้องถิ่น
วันที่ 11 พฤศจิกายน 1918  สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1
วันที่ 24 ตุลาคม 2538   เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เริ่มจากกลางประเทศอิหร่าน ผ่านทางตอนใต้ของประเทศ อัฟกานิสถาน ผ่านกลางประเทศปากีสถาน ผ่านกลางประเทศอินเดีย ผ่านทางตอน ใต้ของประเทศบังคลาเทศ ผ่านกลางประเทศพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่   จังหวัดตาก ไปถึงปราจีนบุรี ผ่านประเทศกัมพูชา ผ่านทางตอนใต้ของประเทศ  เวียตนาม และไปสิ้นสุดในมหาสมุทรแปซิฟิค

ทุกครั้งที่เกิดสุริยุปราคาผ่านประเทศต่างๆมักจะมีเหตุการณ์สำคัญๆเกิดขึ้นตามมาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 24 ตุลาคม 2538 ทุกประเทศที่แนวคราสผ่าน มีสภาวะสงครามและ  ความไม่สงบเกิดขึ้นในทุกแห่ง ในส่วนของประเทศไทย แนวการเกิดคราส ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มการเมืองเป็น    “เสื้อแดงทางเหนือ และเสื้อเหลืองทางใต้” มาจนทุกวันนี้

 สุริยุปราคาเต็มดวง Saros 145 กับการลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
         List of United States presidential assassination attempts and plots ได้บันทีกว่า มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จำนวน 17 ท่าน เป็นเป้าหมายการลอบสังหาร ในจำนวนนี้ 4 ท่านถูกลอบสังหารและถึงแก่อสัญกรรม  2 ท่าน ถูกลอบสังหาร แต่ไม่เสียชีวิต และ 11 ท่านสามารถจับผู้วางแผนได้ก่อนลงมือลอบสังหาร

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 4 ท่านที่ ถูกลอบสังหาร และถึงแก่อสัญกรรม 4 ท่าน
Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนที่ 16
James A. Garfield ประธานาธิบดีคนที่ 20
William McKinley ประธานาธิบดีคนที่ 25
John F. Kennedy (JFK) ประธานาธิบดีคนที่ 35
จากการตรวจสอบการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่พาดผ่านสหรัฐอเมริกาพบว่า การเกิดสุริยุปราคาใน Saros 145 ส่งผลต่อชะตาชีวิตของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มาแล้ว 2 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 1909 (2452) เวลา 18.28 น. ครั้งที่ 16/77 ของ Saros 145 การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ วันที่ 16 ตุลาคม 1909 (2452) ประธานาธิบดีคนที่ 27 William Howard Taft ถูกลอบสังหารที่แนวชายแดนเม๊กซิโก แต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
วันที่ 20 กรกฎาคม 1963 (2506) เวลา 15.42 น.ครั้งที่ 19/77 ของ Saros 145 การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้สามารถมองเห็นได้ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 22 พฤศจิกายน 1963 (2506) เวลา 12.30 น.ประธานาธิบดีคนที่ 17 John F. Kennedy ถูกลอบสังหารบนรถยนต์ขณะเดินทาง และถึงแก่อสัญกรรม
วันที่ 30 กรกฎาคม 1981 (2524) เวลา 22.51 น.ครั้งที่ 20/77 ของ Saros 145 การเกิดเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งก่อนหน้านั้น วันที่ 30 มีนาคม 1981 (2524) ประธานาธิบดีคนที่   Ronald Reagan ถูกลอบสังหาร ทำให้ได้รับบาดเจ็บพร้อมผู้ติดตามอีก 3 คน เป็นที่น่าสังเกตุว่า เหตุการณ์ลอบสังหาร ในปี 1909 ถึงปีที่ประธานาธิบดี Kennedy ถูกลอบสังหารในปี 1963 มีระยะเวลาห่างกัน 54 ปี 33 วัน และการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 13.26 น. ครั้งที่ 22/77 ของ Saros 145 ก็มีระยะห่างจากครั้งที่ Kennedy ถูกลอบสังหาร ก็มีระยะเวลาห่างกัน 54 ปี 33 วันเท่ากันพอดีเช่นกัน

    ปโตเลมี กับคัมภีร์เตตราบิโบลส ว่าด้วยเรื่องสุริยุปราคา

คัมภีร์ เตตราบิโบลส ของปโตเลมี Ptolemy’s Tetrabiblos ได้กล่าวถึงการเกิดคราส Eclipse ไว้ว่า “ในการเกิดสุริยคราส หรือ จันทรคราส ชนิดเต็มดวง Total Solar Eclipse or Total Lunar Eclipse ณ พื้นที่ใดที่สามารถเห็นกาเกิดคราสได้ชัดเจน พื้นที่นั้นจะได้รับอิทธิพลของคราส อิทธิพลของคราสจะพิจารณาจากตำแหน่งของดวงจันทร์ว่า สถิตย์ ณ ตำแหน่งใด ในการพิจารณาความแรง และการนับระยะเวลาหรือความนานมีการกล่าวถึงหลายกฏ  ซึ่งนักโหราศาสตร์รุ่นหลังจะต้องนำมาศึกษา และพิจารณากันต่อไป

   ปโตเลมี ได้กล่าวถึงอิทธิพลของการเกิดคราสไว้ 3 ลักษณะของการเกิด ซึ่งจะไม่นำมากล่าวไว้ทุ้งหมด แต่จะสรุปสาระสำคัญของการเกิดคราสครั้งนี้  การเกิดคราสครั้งนี้ เกิดในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2017 ดวงจันทร์สถิย์ 28 องศา 52ลิบดา ราศ๊สิงห์ จะทำให้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับ การทำลาย หรือการดูหมิ่นศาสนา สุสาน การก่อกวน การจี้ปล้นทั้งในชุมชน และศาสนสถาน

  1. กึ่งกลางการเกิดคราส ณ เวลา 13.26 น.อเมริกาซึ่งตำแหน่งดวงอาทิตย์อยู่เกือบกึ่งกลางศีรษะ จะทำให้อิทธิพลของคราสมาระยะเวลานาน 4-8 เดือนนับจากวันเกิดคราส และจะมีอิทธิพลแรงในช่วง เดือนที่ 6 ของการเกิดคราส
  2. การเกิดคราสครั้งนี้เกิดในราศีสิงห์ ธาตุไฟ จะมีอิทธิพล ทำให้เกิดความรุนแรง การฆาตกรรมบุคคลชั้นนำ การเคลื่อนกำลังทหาร การต่อสู้ การจราจล การเกิดเพลิงไหม้ และโรคระบาด
  3. เกิดคราสทางทิศตะวันออกเฉียงเฉียงใต้ SSE – South South East ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ SSW – South South West จะทำให้มีอิทธิพลนาน 4 เดือนนับจากวันที่เกิดคราส และจะมีอิทธิพลรุนแรงในระยะ 40 วันหลังการเกิดคราส

 Donald J. Trump and The Great Total Solar Eclipse Cross America August 21, 2017

             Donald J. Trump ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 1946  New York เขาเกิดในวันจันทรุปราคาเต็มดวง Total Lunar Eclipse ใน Saros 129  แม้ในวันเกิดของเขาการเกิดคราสจะเป็นเวลากลางวันก็ตามแต่จากการติดตามประวัติชีวิตของเขา จะพบว่า มีชีวิตที่พุ่งทะยาน และมีลีลารุนแรงตามลักษณะของผู้ที่เกิดในวันจันทรุปราคา และการที่เขาเกิดในราศีมิถุน เขาจึงเป็นนักเจรจาต่อรองแบบ Saleman ลีลาการค้าขายของเขาจึงแสดงออกลักษณะของเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นเมือครั้งที่เขาทำธุรกิจ หรือแม้กระทั่ง การก้าวมาเป็นประธานาธิบดีก็ตาม การใช้คำพูดที่เสียดแทงผู้อื่นอย่างรุนแรงนั้น เป็นเพราะ ดาวมฤตยู และวัลคานุส ในราศีมิถุนร่วมกับราหูและอาทิตย์ในราศีมิถุน จึงทำให้เขาเป็นคนที่ “แสดงท่าที” มุทะลุ เอาแต่ใจตนเอง ไม่เกรงใจใคร และสามารถกลับคำพูดได้ทันที่เมื่อต้องการ และจะทำเป็นไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่เขาได้พูดออกไปแล้ว

บุคคลที่จะรายล้อมรอบตัวเขา และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาตลอดเวลา คือ ผู้หญิง เพราะผู้ที่เกิดในวันจันทร์เพ็ญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดในวันจันทรุปราคา และดวงจันทร์ในดวงชะตาของเขาสถิตย์ในราศีธนู และเป็นดาวสันโดษ (คือ อยู่ห่างจากดาวดวงอื่นๆมากกว่า 60 องศา) ผู้หญิงจึงมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเขามากเป็นพิเศษ ผู้หญิงแทบทุกคนในชีวิตของเขา จะมีรูปร่างค่อนข้างสูง มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล และคาดหวังเป้าหมายสูง เขามีภรรยามาแล้วถึง 3 คน ถึงตรงนี้ ต้องกล่าวถึงภรรยาของ Trump ด้วย

คนที่ 1 Ivana นางแบบ สัญชาติ Czech-American มีลูกกับ Trump 3 คน Donald Trump Jr.,  Ivanka, และ Eric
คนที่ 2 Maria Ann Maples นักแสดง ชาวอเมริกัน มีลูก 1 คน Tiffany
คนที่ 3 Melania นางแบบ สัญชาติ Slovania-American สุภาพสตรีหมายเลข 1 มีลูก 1 คน   Barron ภรรยาคนที่ 1 และ 3 เป็นสุภาพสตรีต่างชาติ และเป็นนางแบบ ตามคุณสมบัติของ จันทร์ในราศีธนู และในการก้าวสู่ทำเนียบขาว White House ของสุภาพสตรีหมายเลข 1 First Lady ของ Melanyและการแต่งตั้งลูกสาวคนสวย  Ivanka ขึ้นมาทำหน้าที่ Advisor จึงต้องตรวจสอบดวงชะตาของสุภาพสตรีทั้ง 2 คนนี้ด้วยว่า มีปัจจัยสำคัญอะไร ที่บ่งบอกถึงชะตาชีวิตของครอบครัว Trump ภายใต้เงามืดของสุริยุปราคาในครั้งนี้

Melanai เกิดวันที่ 26 เมษายน 1970 (2513)
Ivanka เกิดวันที่ 30 ตุลาคม 1981 (2524)

   จากรูปข้างล่าง จะเห็นตำแหน่งดวงอาทิตย์ของทั้ง 3 คนมีความสัมพันธ์กันด้วยมุม 45 องศา ซึ่ง   เพียงพอที่จะบ่งบอกได้ว่า หากมีปัจจัยใดๆที่กระทบถึงใครคนหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบด้วยกันทั้ง 3 คนอย่างแน่นอน

                                    

   รูปดวงชะตาแสดงความสัมพันธ์ ของ Donald – Melania – Ivanka Trump

สีน้ำเงิน คือ อาทิตย์ของ Donald … สีแดง คือ อาทิตย์ของ Melania … สีเขียว คือ อาทิตย์ของ Ivanka ดวงชะตาของสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้มีผลต่อดวงชะตาของ Trump แบบเต็มที่

  1. เมื่อปรับเวลาของการเกิดคราสไปยังบ้านเกิดของ Trump จะได้ว่า จุดเมอริเดียนของดวงคราส ทำมุมตั้งฉากกับอาทิตย์ และจันทร์กำเนิดของเขา และย่อมส่งผลกระทบต่อ สุภาพสตรีหมายเลข 1 และบุตรสาวของเขาด้วย
  2. ปีนี้เขาอายุ 61 ย่าง 62 ปี ดาวพฤหัสโคจรมาครบรอบที่ 6 กับดาวพฤหัสในดวงกำเนิด โดยทั่วไป นักโหราศาสตร์จะให้ความหมายว่า เขาน่าจะได้รับสิ่งดีๆ ซึ่งสิ่งดีๆที่ได้รับนั้นยังสามารถหมายถึงว่าปีนี้ เขาได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา ก็ย่อมได้รับการจารึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
  3. การเกิดคราสครั้งนี้ จากการอ่านดวงชะตาแบบใช้เรือนชะตา จะพบว่า เป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อชีวิตของเขาอย่างแน่นอน เพราะดาวเสาร์ในดวงโค้งสุริยยาตร์คือรอบอายุที่ 71 นี้ สัมพันธ์ทับกับลัคนากำเนิด ซึ่งย่อมไม่ส่งผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอน
  4. ลัคนา + มฤตยู – ฮาเดส สมการการลอบสังหาร (ในดวงชะตากำเนิด และวันลอบสังหาร Kennedy ก็เสียชีวิตด้วยสมการนี้) ยังแสดงอิทธิพลที่จะมีผลต่อเขาด้วยเช่นกัน ด้วยเงื่อนไข …. การไปร่วมในงาน สมาคม สถาบันการศึกษา โบสถ์ หรือแม้จะผ่านไปอย่างไม่ตั้งใจ สถานที่เหล่านี้ จะกลายเป็น จุดอันตรายของชีวิต อิทธิพลของการเกิดคราส ไม่ได้ส่งผลในเวลาอันใกล้นี้ แต่จะส่งผลได้ในระยะ นับจากนี้ไป 40 วัน ถึง 8 เดือนข้างหน้า

หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ชื่อของ Donald Trump อาจจะถูกบันทึกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 18 ใน  List of United States presidential assassination attempts and plots

บรรณานุกรม :-

  • Ptolemy’s Tetrabiblos

โหราศาสตร์ยูเรเนียน อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
20 สิงหาคม 2560

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s